"Undercover" binnen de politie
Winnend essay trekt analisten achter hun bureau vandaan
Een groep analisten gaat regelmatig ‘undercover’ op andere afdelingen binnen en buiten de politie. Zo ervaren ze hoe het elders werkt en doen ze ideeën op zodat hun analyseproducten beter worden gebruikt. De ‘undercovergroep’ ontstond mede door "Undercover analyst, de serie", het essay waarmee Dominique Roest (eenheid Amsterdam) in 2014 de jaarlijkse essaywedstrijd van het lectoraat Intelligence won. Hoe staat het nu, een jaar later, met het initiatief?

​​​​​​​​​​​​​​​​​​Join the club!? Mieke Struik - analist in de eenheid Oost - en Dominique Roest vormen met zo’n twaalf collega’s de groep ‘undercover analisten’. Iedere analist (operationeel, tactisch, strategisch) werkzaam bij politie, RIEC’s, BOD’s en OM kan aansluiten. De meeste ‘undercover operaties’ doe je in je eentje, alleen wanneer het nuttig is komt de club bij elkaar. Om ideeën, ervaringen en kennis uit te wisselen en elkaar te inspireren. Dominique: ‘Onze boodschap aan analisten is ‘kom uit je comfortzone’. Zo zijn we bijvoorbeeld bij de Nationale Briefing undercover gegaan om te achterhalen wat er gebeurt met de analyses die we in de eenheden maken. Op zo’n nationale briefing zit ‘een hoop goud’ (redactie: hoge rangen). Daar moet je dan wel gewoon bij durven gaan zitten. In nette kleding uiteraard. Maar we worden altijd enthousiast ontvangen. Collega’s vinden het leuk, belangstelling en een frisse blik op wat zij doen."

 

Nationale briefing Het bijwonen van de nationale briefing was misschien wel de mooiste ervaring. Dominique: "Dat is toch iets wat we allemaal zouden moeten gebruiken, maar wat nog vrij onbekend is." Beiden verbaasden zich over de herkomst van de informatie. Dominique: "Elke themahouder​ geeft een presentatie over zijn thema. Die wordt voorbereid door een beleidsmedewerker. Maar waar komt die info vandaan? Ik heb geen idee". Mieke: "Onze verwachting was dat het gebaseerd zou zijn op bestaande lokale analyses. Dat bleek dus niet zo."

 

De straat op Onlangs liep Dominique een paar dagen ‘met blauw mee’, in het centrum van Amsterdam. "Het uniform weer eens aan, spannend. ‘Ik kan echt helemaal niks hoor’ zei ik tegen die gasten. Ik werk tegenwoordig voor het Team Digitale Opsporing. Voor het TDO is het van belang om te weten wat de toegevoegde waarde van digitale opsporing voor de uniformdienst kan zijn. Als ik dan een IRN-pc zie staan met tassen en boeken erop en die niet wordt gebruikt, dan weet je dat het geen zin heeft om daar meer pc’s uit te rollen. Als TDO zal je eerst moeten achterhalen waarom mensen die IRN-PC niet gebruiken. Met analyses geldt dat ook; je moet weten voor wie je het doet en met welk operationeel doel. Ik ben criminoloog. Uit een criminologisch onderzoek kan komen dat criminelen niet meer na 23,4 maar na 23,6 jaar stoppen met criminele activiteiten. Wat kun je daar dan mee? Voor mij gaat onderzoek doen over het toepassen van de resultaten in de politiepraktijk."


 

​“Voor mij gaat onderzoek doen over het toepassen

van de resultaten in de politiepraktijk.”

 

Bloemkool of spruitjes? Mieke ‘dook’ als ambtelijk secretaris ‘onder’ in een stuurploeg. "Heel leerzaam. Je ervaart hoe men werkt en ziet wat ze belangrijk vinden. Als analist ondersteunen wij en hoe meer feeling je hebt met degene die je ondersteunt, hoe beter je analyseproducten kunt maken die gebruikt worden. Bijvoorbeeld door argumenten te gebruiken waar ze gevoelig voor zijn." Wat helpt is het dwingen tot een keuze. Mieke: "Je moet niet vragen: gaan we dit csv (crimineel samenwerkingsverband) of deze problematische familie aanpakken? En deze? Dan is er altijd wel iemand die nee zegt. Capaciteit is immers altijd een issue. Nee, ik heb er vijf, welke kiezen we?" Lachend: "Net als bij kinderen. Wil je bloemkool of spruitjes, dat werkt!"


 

 Brugfunctie

​Dominique en Mieke zij​n zij-instromers en masterstudenten (reku). Zij vervullen een belangrijke rol bij het binnenhalen van nieuwe kennis. Mieke: "Ik ben bewust regelmat​ig op de Politieacademie en werk samen met het lectoraat Intelligence. Ook ga ik naar universiteiten enzo. Ja, ik denk wel dat wij een brugfunctie tussen politie en wetenschap vervullen".​​​​​
​​​
And the winner is… Het winnende essay van 2015 is ‘Gedragsverandering door beleving’ van Suzanne Franken en Coen Stuurman, werkzaam bij de Directie IV-Gegevensautoriteit. Ook zij gaan er van uit dat de kwaliteit van informatie binnen de politie omhoog kan door collega’s meer te laten ervaren wat betere kwaliteit van hun informatie betekent voor collega's elders binnen de organisatie en welk effect dat heeft op de effectiviteit van de politie. Ze doen hiervoor drie concrete suggesties, waaronder ‘wisselwerken’ (een soort van jobrotation) en een filmhuis. Over de impact van hun ideeën lees je volgend jaar vast meer. 


Meer info of aansluiten bij de club? 

Mail lectoraat.intelligence@politieacademie.nl​​

​​
morelink

Discussie mogelijkheid

Ook in dit kennism@g: